FördeForum der CDU-Landtagsfraktion "Europa - quo vadis?"